• testování přímo u Vás, celá ČR
  • doprava zdarma,
  • množstevní sleva,
  • náhradní díly, servis
  • praxe v oboru více jak 17 let,
  • profesionální a přesto lidský přístup. 

 

Jsme autorizovanou kontrolní stanicí pro testování postřikovačů, rosičů, železničních postřikovacích zařízení a speciálních postřikovacích zařízení. Provádíme testování v rámci celé České republiky.

                                                                            

Pokud by při testování vašeho postřikovače byly odhaleny závady, jsme schopni vám navrhnout způsob jeho opravy, nebo opravu i provést, aby mechanizační prostředek odpovídal všem normám a požadavkům. Výsledkem testování není jen samotný protokol o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku, ale také záruka, že váš postřikovač bude svoji úlohu plnit kvalitně a úsporně. 

                                                                           


Informace o změně intervalů kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

Mechanizační prostředky na ochranu rostlin (dále jen „MP"), jsou-li používány při podnikání, podléhají povinnému kontrolnímu testování, které spočívá v přezkoumání funkční způsobilosti MP pro správnou aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Vyhláškou č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ze dne 29. listopadu 2011, která nabyla účinnosti dnem 15. prosince 2011, se mění intervaly kontrolního testování následovně. MP s platným osvědčením o funkční způsobilosti vydaným do 14. prosince 2011 včetně a řádně otestované 15. prosince 2011 a dále po tomto datu, se podrobí s účinností od 15. prosince 2011 včetně dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od provedení kontrolního testování.

Pro všechny MP podrobené kontrolnímu testování v období od 15. prosince 2008 včetně do 14. prosince 2011 včetně se lhůta automaticky prodlužuje. Tzn., že pro ně platí povinnost přistavení k dalšímu kontrolnímu testování do pěti let od data otestování. Vydaná osvědčení o funkční způsobilosti a kontrolní nálepky na stroji se nemění. MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby se od 15. prosince 2011 včetně podrobí prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu. Tato povinnost, a to podrobit MP prvnímu kontrolnímu testování do pěti let od jejich uvedení do provozu, se vztahuje i na MP uvedené do provozu poprvé od jejich výroby od 15. prosince 2009 včetně. Povinnost přistavit MP ke kontrolnímu testování uvedené do provozu po opravách nebo úpravách, které mohou ovlivnit aplikaci přípravků, a to před jejich prvým použitím po této opravě nebo úpravě, zůstává zachována